Song minh tinh: Thượng Tất Ninh X Trì Tảo, niên hạ công.

Một câu chuyện nói về giai đoạn giải quyết nguy cơ của hôn nhân.

Sau khi trải qua ba năm bên nhau, những ngày tháng ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, Thượng Tất Ninh cùng Trì Tảo vẫn không thể nào tránh được số phận giống như những cuộc hôn nhân trong giới giải trí khác, dùng chiêu cũ rích “Vì lịch trình bận rộn mà chia tay trong hòa bình, trở lại mối quan hệ là đồng nghiệp bình thường, tiếp tục ủng hộ đối phương” để kết thúc cuộc hôn nhân.

Đã từng chung tài nguyên, chi phí được đài thọ, chuyện tình cảm có bao nhiêu ngọt ngào, mà bây giờ muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra chính là có biết bao nhiêu đau khổ. Khổ nhất chính là, hai người bọn họ trong lòng kỳ thực căn bản cũng không muốn ly hôn!

Vì vậy, chân trước vừa ly hôn, Thượng Tất Ninh ngay sau đó liền bắt đầu suy nghĩ làm sao đem người đoạt về. Chọn thời điểm đăng weibo, mập mờ cue đến Trì Tảo, tài nguyên truyền hình giúp lót đường, đại ngôn thương mại giúp  làm nền, còn thiếu mỗi việc đem hai chữ lớn “Tình thánh” trực tiếp viết lên mặt mà thôi. Khả năng diễn xuất được phát huy tối đa, chỉ có fans không nhận ra được đường, chứ không có chuyện Thượng Tất Ninh không dám tung đường. Trì Tảo có ý định nghiêm túc đứng đắn tâm sự những vấn đề còn chưa giải quyết được, trong lịch sử qua lại giữa hai người, nhưng lại bị từng tiếng từng tiếng gọi “Anh” ngọt ngào lại câu dẫn mà thu hồi sức chiến đấu —— chính mình năm đó là người vừa gặp đã yêu, anh ngoại trừ cưng chiều, còn có cách nào khác sao?

Có thể khoảng cách xa nhau trong ba năm thời gian được tích lũy lại còn chưa kịp tiêu trừ, rồi fans only tới đối thủ cạnh tranh, trong giới giải trí lại có người kéo đến làm loạn, phu phu hai người muốn nắm tay tiếp tục theo đuổi giới giải trí, vậy thì con đường định sẵn hẳn là phải trải qua sóng to gió lớn…

"> Song minh tinh: Thượng Tất Ninh X Trì Tảo, niên hạ công.

Một câu chuyện nói về giai đoạn giải quyết nguy cơ của hôn nhân.

Sau khi trải qua ba năm bên nhau, những ngày tháng ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, Thượng Tất Ninh cùng Trì Tảo vẫn không thể nào tránh được số phận giống như những cuộc hôn nhân trong giới giải trí khác, dùng chiêu cũ rích “Vì lịch trình bận rộn mà chia tay trong hòa bình, trở lại mối quan hệ là đồng nghiệp bình thường, tiếp tục ủng hộ đối phương” để kết thúc cuộc hôn nhân.

Đã từng chung tài nguyên, chi phí được đài thọ, chuyện tình cảm có bao nhiêu ngọt ngào, mà bây giờ muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra chính là có biết bao nhiêu đau khổ. Khổ nhất chính là, hai người bọn họ trong lòng kỳ thực căn bản cũng không muốn ly hôn!

Vì vậy, chân trước vừa ly hôn, Thượng Tất Ninh ngay sau đó liền bắt đầu suy nghĩ làm sao đem người đoạt về. Chọn thời điểm đăng weibo, mập mờ cue đến Trì Tảo, tài nguyên truyền hình giúp lót đường, đại ngôn thương mại giúp  làm nền, còn thiếu mỗi việc đem hai chữ lớn “Tình thánh” trực tiếp viết lên mặt mà thôi. Khả năng diễn xuất được phát huy tối đa, chỉ có fans không nhận ra được đường, chứ không có chuyện Thượng Tất Ninh không dám tung đường. Trì Tảo có ý định nghiêm túc đứng đắn tâm sự những vấn đề còn chưa giải quyết được, trong lịch sử qua lại giữa hai người, nhưng lại bị từng tiếng từng tiếng gọi “Anh” ngọt ngào lại câu dẫn mà thu hồi sức chiến đấu —— chính mình năm đó là người vừa gặp đã yêu, anh ngoại trừ cưng chiều, còn có cách nào khác sao?

Có thể khoảng cách xa nhau trong ba năm thời gian được tích lũy lại còn chưa kịp tiêu trừ, rồi fans only tới đối thủ cạnh tranh, trong giới giải trí lại có người kéo đến làm loạn, phu phu hai người muốn nắm tay tiếp tục theo đuổi giới giải trí, vậy thì con đường định sẵn hẳn là phải trải qua sóng to gió lớn…

"> Song minh tinh: Thượng Tất Ninh X Trì Tảo, niên hạ công.

Một câu chuyện nói về giai đoạn giải quyết nguy cơ của hôn nhân.

Sau khi trải qua ba năm bên nhau, những ngày tháng ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, Thượng Tất Ninh cùng Trì Tảo vẫn không thể nào tránh được số phận giống như những cuộc hôn nhân trong giới giải trí khác, dùng chiêu cũ rích “Vì lịch trình bận rộn mà chia tay trong hòa bình, trở lại mối quan hệ là đồng nghiệp bình thường, tiếp tục ủng hộ đối phương” để kết thúc cuộc hôn nhân.

Đã từng chung tài nguyên, chi phí được đài thọ, chuyện tình cảm có bao nhiêu ngọt ngào, mà bây giờ muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra chính là có biết bao nhiêu đau khổ. Khổ nhất chính là, hai người bọn họ trong lòng kỳ thực căn bản cũng không muốn ly hôn!

Vì vậy, chân trước vừa ly hôn, Thượng Tất Ninh ngay sau đó liền bắt đầu suy nghĩ làm sao đem người đoạt về. Chọn thời điểm đăng weibo, mập mờ cue đến Trì Tảo, tài nguyên truyền hình giúp lót đường, đại ngôn thương mại giúp  làm nền, còn thiếu mỗi việc đem hai chữ lớn “Tình thánh” trực tiếp viết lên mặt mà thôi. Khả năng diễn xuất được phát huy tối đa, chỉ có fans không nhận ra được đường, chứ không có chuyện Thượng Tất Ninh không dám tung đường. Trì Tảo có ý định nghiêm túc đứng đắn tâm sự những vấn đề còn chưa giải quyết được, trong lịch sử qua lại giữa hai người, nhưng lại bị từng tiếng từng tiếng gọi “Anh” ngọt ngào lại câu dẫn mà thu hồi sức chiến đấu —— chính mình năm đó là người vừa gặp đã yêu, anh ngoại trừ cưng chiều, còn có cách nào khác sao?

Có thể khoảng cách xa nhau trong ba năm thời gian được tích lũy lại còn chưa kịp tiêu trừ, rồi fans only tới đối thủ cạnh tranh, trong giới giải trí lại có người kéo đến làm loạn, phu phu hai người muốn nắm tay tiếp tục theo đuổi giới giải trí, vậy thì con đường định sẵn hẳn là phải trải qua sóng to gió lớn…

"> Song minh tinh: Thượng Tất Ninh X Trì Tảo, niên hạ công.

Một câu chuyện nói về giai đoạn giải quyết nguy cơ của hôn nhân.

Sau khi trải qua ba năm bên nhau, những ngày tháng ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, Thượng Tất Ninh cùng Trì Tảo vẫn không thể nào tránh được số phận giống như những cuộc hôn nhân trong giới giải trí khác, dùng chiêu cũ rích “Vì lịch trình bận rộn mà chia tay trong hòa bình, trở lại mối quan hệ là đồng nghiệp bình thường, tiếp tục ủng hộ đối phương” để kết thúc cuộc hôn nhân.

Đã từng chung tài nguyên, chi phí được đài thọ, chuyện tình cảm có bao nhiêu ngọt ngào, mà bây giờ muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra chính là có biết bao nhiêu đau khổ. Khổ nhất chính là, hai người bọn họ trong lòng kỳ thực căn bản cũng không muốn ly hôn!

Vì vậy, chân trước vừa ly hôn, Thượng Tất Ninh ngay sau đó liền bắt đầu suy nghĩ làm sao đem người đoạt về. Chọn thời điểm đăng weibo, mập mờ cue đến Trì Tảo, tài nguyên truyền hình giúp lót đường, đại ngôn thương mại giúp  làm nền, còn thiếu mỗi việc đem hai chữ lớn “Tình thánh” trực tiếp viết lên mặt mà thôi. Khả năng diễn xuất được phát huy tối đa, chỉ có fans không nhận ra được đường, chứ không có chuyện Thượng Tất Ninh không dám tung đường. Trì Tảo có ý định nghiêm túc đứng đắn tâm sự những vấn đề còn chưa giải quyết được, trong lịch sử qua lại giữa hai người, nhưng lại bị từng tiếng từng tiếng gọi “Anh” ngọt ngào lại câu dẫn mà thu hồi sức chiến đấu —— chính mình năm đó là người vừa gặp đã yêu, anh ngoại trừ cưng chiều, còn có cách nào khác sao?

Có thể khoảng cách xa nhau trong ba năm thời gian được tích lũy lại còn chưa kịp tiêu trừ, rồi fans only tới đối thủ cạnh tranh, trong giới giải trí lại có người kéo đến làm loạn, phu phu hai người muốn nắm tay tiếp tục theo đuổi giới giải trí, vậy thì con đường định sẵn hẳn là phải trải qua sóng to gió lớn…

">

Hi, có vẻ như bạn đang dùng blog trong Facebook. Xin hãy chuyển qua dùng Chrome hoặc Safari ạ!

FB

Fanboylove

Fanboylove

Chào mừng đến với Fanboylove

Access tons of novels and comics by a single tap

© 2019 fanboylove | Terms of Service | Privacy Policy